Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie.

1055 rocznica Chrztu Polski

 

Święto Chrztu Polski- 

14 kwietnia ustanowione zostało przez Sejm RP  22 lutego 2019 roku jako święto narodowe.

 

 

 Rys historyczny

Przyczyny polityczne decyzji MIESZKA  I

W latach 60 X wieku, władca Polan walczył z zamieszkującymi północne Połubie -Wieletami. Konflikt toczył się o Pomorze Zachodnie. Wieleci zawarli sojusz przeciwko Mieszkowi z Czechami. Wspierani przez nich oraz księcia saskiego Wichmana dwukrotnie pokonali władcę Polan-zabili jego brata i zdobyli ogromne łupy.

Mieszko rozpoczął trudne rozmowy z Czechami, aby zerwać ów sojusz. Książę uzyskał poparcie cesarza niemieckiego- OTTONA I-najważniejszego wówczas władcy Europy. Doszło do zawarcia przymierza z CZECHAMI, którego gwarancją był ślub MIESZKA z córką władcy-DOBRAWĄ, która przybyła do Polski prawdopodobnie w 965 r. Na podstawie źródeł, historycy przypuszczają, że osobista decyzja MIESZKA o chrzcie zapadła pod wpływem żony.

CZAS I MIEJSCE CHRZTU

Nie jest ostatecznie ustalone miejsce przyjęcia chrztu. Źródła wymieniają: Jan Długosz-GNIEZNO, kronika polsko-śląska-POZNAŃ.

Badania archeologiczne sugerują OSTRÓW LEDNICKI,POZNAŃ I GNIEZNO, gdzie odkryto baseny chrzcielne czy misę chrzcielną.

Również źródła wskazują różny czas tego wydarzenia. Jedne wskazują na rok 965, inne 967. Ostatecznie jednak ustalono, że MIESZKO przyjął chrzest na Wielkanoc-14 kwietnia 966 roku.

 

SKUTKI:

  • Religijne:

- rozpoczęcie chrystianizacji, który doprowadził do przyjęcia przez większość mieszkańców ziem polskich religii chrześcijańskiej w obrządku rzymskim(łacińskim). Katolicyzm -jako wyznanie większości Polaków przetrwało do dziś.

 

  • Polityczne i kulturowe:

- włączenie się rodzącej się państwowości polskiej w krąg polityczno-kulturowy Europy łacińskiej

- element jednoczący Polaków w jeden organizm państwowy

-przybycie misjonarzy rozpoczęło przyjmowanie zachodnich wzorców politycznych i kulturowych

* struktury politycznej i administracyjnej państwa,

* systemu prawnego,

* obyczajów ,

* pisma(łaciny)- jako języka urzędowego

* architektury

Pierwsi misjonarze posiadali ważne umiejętności jak: umiejętność czytania i pisania, uprawy ziemi, wznoszenia kościołów(jako także budowli obronnych).

Oczywiście proces chrystianizacji trwał wiele wieków, ale decyzja MIESZKA była decyzją wprowadzającą Polskę na drogę cywilizacyjnego rozwoju. Przyjęcie chrztu było i jest jednym z najważniejszych wydarzeń w naszej historii. Jest trwałym elementem naszej tożsamości europejskiej i narodowej.

Jesteśmy dumni, że nasza szkoła od  27 października 2009 roku nosi imię tak wielkiego patrona !