Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie.

Symbole narodowe

BIP SP w Drzonowie

Programy

Reforma edukacji


Darmowe podręczniki

Ruszaj się z Lionfitness
Bezpiecznie w Sieci

KONTROLA RODZICIELSKA

 

Na równi do Sukcesu!

 

STRONA INTERNETOWA EFShttp://www.efs.gov.pl/

 

 

 

PLATFORMA E-LEARNINGOWA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

 

 

PLATFORMA E-LEARNONGOWA

GIMNAZJUM

 

 

 

 

 


Od marca 2013 r. do maja  2015 r. uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum obecnie
Zespołu Szkół w Drzonowie, mieli możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach

wyrównawczych oraz kołach przedmiotowych a także wsparcia psychologiczno –
pedagogicznego oraz poradnictwa zawodowego 
 w ramach projektu POKL Gminy
Kołobrzeg pt. 
„Na równi do sukcesu!-kompleksowe programy rozwojowe szkół ze wsi
Drzonowo”, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Prawie dwa i pół roku nauczyciele oraz specjaliści zatrudnieni
w projekcie starali się rozwijać zainteresowania uczniów, pomagać w nadrabianiu zaległości
edukacyjnych, wspierali psychologicznie, logopedycznie i pedagogicznie oraz pomagali
kształtować przyszłą drogę zawodową. W ramach projektu znacznie doposażono bazę
dydaktyczną obu szkół w pomoce dydaktyczne, materiały papiernicze i plastyczne, tablice
multimedialne, po to aby zajęcia projektowe były atrakcyjne oraz dawały możliwość jak
największego wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Na nagrodę zasłużyli uczniowie
uczestniczący aktywnie w zajęciach projektowych, które odbywały się po właściwych
zajęciach lekcyjnych w szkole – niektóre kończyły się dopiero o 16.15! Dlatego zorganizowano
w czerwcu 2014 r. wycieczki edukacyjne do Torunia oraz Stralsundu w Niemczech a w maju
2015 r. do Chełma Gryfickiego w celu udziału w evencie „Operacja – Integracja”. Na zakończenie
zajęć projektowych, w nagrodę za wytrwałość, każdy uczestnik i uczestniczka otrzymali pendrive’a.
Jednak 30 najbardziej aktywnych i systematycznych uczniów i uczennic zostanie nagrodzonych
znacznie cenniejszymi nagrodami, które zostaną wręczone na apelu podsumowującym aktywność
uczniów pod koniec roku szkolnego.
Wszystkim uczestniczkom i uczestnikom za wytrwałość i chęć w rozwijaniu własnych możliwości,
rodzicom za motywowanie pociech do systematycznej pracy, nauczycielom i specjalistom – za
cierpliwość i ciekawe pomysły we wtłaczaniu wiedzy, zwłaszcza tym najbardziej opornym, pani
księgowej za konsekwentne poszukiwanie grosza do białego rana, paniom dyrektor za wszelkie
wsparcie i współpracę, paniom sekretarz za pomoc w trudnych chwilach, paniom i panom z obsługi
za dyżury przy szatni, za każde dobre słowo i najdrobniejsza pomoc - SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !!!
Nie zapominamy również o współpracy z Urzędem Gminy Kołobrzeg oraz
Instytucją Pośredniczącą,jaką jest Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
– którym również SERDECZNIE DZIĘKUJEMY za owocną współpracę.


Zespół projektowy
 Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z eventu „Operacja – integracja, w którym uczestniczyliśmy 24 maja 2015 r.

 
    
BEZ PRACY
NIE MA KOŁACZY....

 

czyli kto zasłużył na wycieczkę edukacyjną do Torunia lub Stralsundu,
w ramach realizacji projektu POKL Gminy Kołobrzeg pt.
"Na równi do sukcesu!-kompleksowe programy rozwojowe szkół ze wsi Drzonowo",
wspólfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
Uczniowie i uczennice szkoły podstawowej
Uczniowie i uczennice gimnazjum

PROGRAM WYCIECZEK:

14 CZERWCA 2014 R.


Wycieczka jednodniowa do Torunia
„Miasto Młodych Naukowców”
dla 42 osób + 5 opiekunów i 1 kierownika wycieczki.

W programie wycieczki zakłada się: krótkie
zwiedzanie Torunia m.in. Dom Kopernika,
Stary Rynek, Krzywa Wieża, Plenatarium + Orbitarium +
„Geodium” – interaktywna wystawa
poświęcona Ziemi.: Centrum Chemii
w Małej Skali” – udział w 1, 5 godzinnych
warsztatach eksperymentalnych.

21 CZERWCA 2014 R.
Wycieczka jednodniowa do Stralsundu
dla 35 osób + 4 opiekunów i 1 kierownika wycieczki.

W programie wycieczki zakłada się: Stare Miasto,
nabrzeże, Oceanarium, Muzeum Morskie.

Szanowni rodzice tu niezbędne jest posiadanie
dowodu tymczasowego lub paszportu.
Prosimy o jak najszybsze załatwienie
formalności (trwa to ok miesiąca).

Wycieczki są w całości sfinansowane z EFS
i zawierają całodzienne wyżywienie.

Termin składania deklaracji 10.04.2014 r.

 
PROJEKTOWA

TWÓRCZA CODZIENNOŚĆ ...

 
Uczennice i uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Drzonowie
biorący udzaiał z zajęciach projektu POKL Gminy Kołobrzeg
pt. "Na równi do sukcesu!-kompleksowe programy rozwojowe szkół
ze wsi Drzonowo".
 
ZAPRASZAMY
DO OBEJRZENIA GALERII ZDJĘĆ OBRAZUJĄCYCH ZAJĘCIA
Tajemnicza chemia.
 
Mistrz biologii.
 

 

 


  

Sukces i przygoda z
Europejskim Funduszem Społecznym
w Gminie Kołobrzeg

 

 

Gmina Kołobrzeg będąc Beneficjentem projektu edukacyjnego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Działania 9.1.2
pt. „Na równi do sukcesu!-kompleksowe programy
rozwojowe szkół ze wsi Drzonowo”

osiągnęła znaczący sukces w negocjacjach z Instytucją Pośredniczącą,
jaką jest Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Negocjacje dotyczyły
wyrażenia zgody na wykorzystanie powstałych oszczędności po przetargach na
zakup usługi edukacyjnej (zatrudnienie kadry pedagogicznej realizującej zajęcia
projektowe) na inne cele związane z realizacją projektu.

Kilkutygodniowe negocjacje zespołu projektowego i księgowej projektu z
przedstawicielami Instytucji Pośredniczącej zakończyły się pozytywną oceną i
możnością zrealizowania przez projektodawcę dodatkowych i nie zaplanowanych
wcześniej zamierzeń.
Dzięki temu będzie możliwe sfinansowanie ze środków
Unii Europejskiej dodatkowych zadań na łączną kwotę 169 304,83
złotych.

W ramach zmian w projekcie zostaną zrealizowane zadania takie jak:

- doposażenie bazy dydaktycznej dwóch szkół realizujących projekt
( jakimi są Szkoła Podstawowa im. Mieszka I i Gimnazjum im.
Bolesława Chrobrego w Drzonowie)
w nowoczesne środki dydaktyczne,

- zakup czterech tablic multimedialnych,

- zorganizowanie dwóch wycieczek edukacyjnych, dla uczniów i uczennic
biorących udział w projekcie, do: Oceanarium i Muzeum Morskiego  
w Stralsundzie w Niemczech oraz „Torunia – Miasta Młodych Naukowców”.
 

Udział w wycieczkach będzie mogło wziąć 77 uczniów i uczennic,
a wszystkie koszty zostaną sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wycieczki mają stać się
nagrodą i ciekawą przygodą dla tych uczestników i uczestniczek, którzy
sumiennie uczestniczą i biorą czynny udział w wybranych przez siebie
zajęciach projektowych oraz tych którzy osiągną sukces edukacyjny
(oczywiście na miarę swoich możliwości). Realizacja wyżej wymienionych
działań wzbogaci i uzupełni dotychczasową ofertę edukacyjną szkół
objętych projektem oraz będzie wartością dodaną projektu na kolejne lata.

Z radością możemy przyznać, że dzięki temu projektowi edukacyjnemu
dzieci i młodzież z Gminy Kołobrzeg mają jeszcze większy niż dotychczas
RÓWNY START I SZANSĘ NA SUKCES EDUKACYJNY.
Ten cel przyświecał władzom
gminy i zespołowi projektowemu. Mamy nadzieję realizować takie przedsięwzięcia,
bowiem dzieci i młodzież to przyszłość świata i o nią powinniśmy
dbać w sposób szczególny.

 

 

 


ZAPRASZAMY
uczniów klasy IV oraz Ia i Ib gimnazjum i ich rodziców
do złożenia deklaracji  uczestnictwa w
zajęciach projektowych POKL
pt. "Na równi do sukcesu!-kompleksowe programy rozwojowe szkół ze wsi Drzonowo"
(w przypadku uczniów klasy IV), 
i ponownego wybrania rodzajów zajęć realizowanych w gimnazjum
przez uczniów klas pierwszych, które już zdeklarowały
swoje uczestnictwo wczesniej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Kilka fotek z zajęć projektowych

 "Na róni do sukcesu!".

 

TAJEMNICZA CHEMIA 

                              

"English is easy"

  

 

  

 ZAJĘCIA PT. Z PRZYRODĄ ZA PAN BRAT  

    

ZAJĘCIA PT. MOJA SZANSA
 
ZAJĘCIA PT. MATEMATYKA Z PLUSEM
 
TARGI EDUKACYJNE
 
WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE Z MATEMATYKI I PRZYRODY

 

  
Realizacja projektu POKL Gminy Kołobrzeg
pt. „Na równi do sukcesu!-kompleksowe programy rozwojowe
szkół ze wsi Drzonowo”, współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Od 18 marca 2013 r. rozpoczęto częściową realizację zajęć projektowych.
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mieszka I i Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego
w Drzonowie, po zdeklarowanej chęci uczestnictwa, wybrali indywidualnie
i zgodnie ze swoimi predyspozycjami oraz zainteresowaniami, zajęcia
w których uczestniczą. Nowe formy pracy sprawiły, że pomimo późnych
godzin lekcyjnych uczniowie chętnie biorą udział w zajęciach, realizują
swoje pomysły lub uzyskują pomoc w trudnościach w nauce.
Specjalnie dla bardziej płynnej i skutecznej realizacji projektu
Gmina Kołobrzeg uruchomiła dodatkowy odjazd dzieci i młodzieży ze szkoły.
Największym zainteresowaniem dotychczas cieszyły się zajęcia:
wykorzystania wiedzy w praktyce z przyrody pt. „Z przyrodą za pan brat”
(na których to dzieci doświadczalnie poznają zjawiska przyrodnicze,
a także prowadzą hodowlę triopsów), językowe pt. „English is my life”
w gimnazjum i „English is easy” w szkole podstawowej (podczas których
poszerzają swój zasób słów, uczą się rozmówek, tak żeby bez problemu
móc porozumieć się w tym języku poza granicami kraju) i prozawodowe
pt.„Moja przyszłość”, podczas których dzieci poznały dotychczas
swoje predyspozycje zawodowe, zaznajomiły się z zawodem ratownika
medycznego i nauczyły fachowego udzielania pierwszej pomocy.
Dodatkowo mogły uczestniczyć w dyżurze doradcy zawodowego, który raz w
tygodniu w każdej szkole indywidualnie udziela porad i wsparcia w tej kwestii.
Uczniowie klas trzecich gimnazjum w ramach tych zajęć wzięli udział
w Targach Edukacyjnych, które odbyły się w Zespole Szkół im. Henryka
Sienkiewicza w Kołobrzegu
, co bardzo pomoże im w wyborze dalszej
drogi ich edukacji. Dużym wsparciem są także zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z matematyki w gimnazjum „Matematyka na plus”, na których mogą
przećwiczyć zaległości, ale także poznać nowe sposoby obliczania i
doświadczania. Bardzo ciekawe są także zajęcia z geografii pt.
„Poznaję świat wokół nas” w gimnazjum. To właśnie podczas nich
uczniowie w terenie uczą się odnajdywania kierunków świata, poruszania
na nieznanym obszarze, obserwacji zjawisk pogodowych i nie tylko.
Od maja rozpoczną się kolejne zaplanowane zajęcia, do których
prowadzenia zostaną zatrudnieni kolejni nauczyciele. Są to: zajęcia
dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego pt. „Mówię, czytam, piszę
w języku ojczystym”
, informatyczno-fotograficzne pt. „Mistrz klawiatury”
w szkole podstawowej, rozwijające z chemii pt. „Tajemnicza chemia” w gimnazjum.
W dalszym ciągu apelujemy do rodziców uczestników projektu,
żeby pomogli nam i swoim pociechom w pilnowaniu godzin zajęć oraz
przynależności do wybranej grupy, co ułatwi nam płynną i bezproblemową
realizację projektu. Dotychczas zawsze mogliśmy na Państwa liczyć i wiemy
że tak jak nam to przede wszystkim Państwu zależy na dobru
swoich dzieci - dlatego nasza współpraca jest nieoceniona.
Zespół  projektowy.

 

(w celu zapoznania się z zaproszeniem proszę kliknąć w ikonę BIP)
 
 
DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE

18 marca 2013 r. rozpoczynają
się zajęcia projektowe

POKL pt:"Na równi do sukcesu!-kompleksowe
programy

rozwojowe szkół ze wsi Drzonowo".

INFORMUJEMY,
że uruchomiony został przez Urząd Gminy Kołobrzeg
dodatkowy odjazd autobusu szkolnego,
który po godzinie 16.15

odwiezie wszystkich uczestników i uczestniczki
projektu z terenu całej gminy do domu po ostatnich zajęciach.
Pozostałe odjazdy bez zmian.
Jeżeli ktoś skończy zajęcia wcześniej  zgodnie z planem zajęć projektowych
może, jak dotychczas, wcześniej odjechać do domu.
Dzieci otrzymają także plan od wychowawców klas.
Zapraszamy serdecznie do udziału w zajęciach.

Wszelkie pytania proszę kierować do pracownika
ds. organizacyjnych projektu
Pani Angeliki Telej pod numerem telefonu: 724-594-482


NA RÓWNI DO SUKCESU – ŻEBY NASZE DZIECI

MIAŁY RÓWNY START W PRZYSZŁOŚĆ !!!>Gmina Kołobrzeg w celu pozyskania środków finansowych
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki złożyła
w roku 2012 dwa wnioski aplikacyjne do
Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakośc
i usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty/
Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o

utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Opracowano  programy rozwojowe dla szkół:
pt: „NA RÓWNI DO SUKCESU ! – kompleksowe programy rozwojowe dla szkół ze wsi Drzonowo”.
Jest to projekt dwuletni (trwający od stycznia 2013 do grudnia 2014 roku), 
obejmujący swoim wsparciem wszystkich uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej
im. Mieszka I w Drzonowie
oraz wszystkich uczniów klas I-III Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Drzonowie.
Projekt obejmuje zarówno zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, przez opiekę psychologiczną
poprzez koła zainteresowań po edukację zawodową, która ma na celu
pomoc uczniom w wyborze swojej przyszłej drogi zawodowej.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne i gwarantują dzieciom i młodzieży uzyskanie
pomocy w nauce, rozwoju swoich zainteresowań
oraz wyborze swojej przyszłej drogi zawodowej.

W ramach obu projektów szkoły zostaną doposażone w niezbędne środki
dydaktyczne, żeby zajęcia te były bardziej atrakcyjne i pozwoliły na
lepsze przyswajanie wiedzy i umiejętności. Odbywać będą się także zajęcia
wykorzystania wiedzy w praktyce, których czasami tak bardzo uczniom
brakuje w codziennej edukacji. Numer zawartej umowy:
UDA-POKL.09.01.02-32-012/12-00 kwota dofinansowania wynosi: 662 194,65 zł
w tym wkład własny Gminy Kołobrzeg wynosi 34 852, 35 zł

 

SPOTKANIE INFORMACYJNO-PROMOCYJNE Z RODZICAMI
UCZNIÓW OBJETYCH PROJKETEM 


Biuro projektu mieści się w:

Szkole Podstawowej im. Mieszka I w Drzonowie, Drzonowo 13, 78-133 Drzonowo,

powiat kołobrzeski, gmina Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie;

Tel: 724-594-482 Fax: 94/35 87 493, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

GODZINY OTWARCIA BIURA:

wtorek: 11.00-13.00