Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie.

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Rekrutacja

 

 

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

 

 

PRZYJĘCIA DO KLASY PIERWSZEJ

 

1. Do klasy pierwszej przyjmowane są:

1)  dzieci urodzone w 2015 roku (siedmioletnie),

2) dzieci urodzone w 2016 roku (sześcioletnie) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (art. 36 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe).

2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu. Rodzice tych dzieci wypełniają zgłoszenie do klasy pierwszej oraz oświadczenie o zamieszkaniu  w obwodzie szkoły.

3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowane są na podstawie rekrutacji. Rodzice tych dzieci wypełniają wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej .

4. Zgłoszenie/wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły. Termin składania zgłoszeń/ wniosków: 22.02.2022 r. – 18.03. 2021 r.

 

 

PRZYJĘCIA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO


1Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci zamieszkałe w Gminie Kołobrzeg w wieku:

1) 6-letnie (rocznik 2016)– realizacja rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego,

2)   5- i 4-letnie prawo do wychowania przedszkolnego.

Rodzice tych dzieci wypełniają wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.

2. Wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły. Termin składania wniosków: 22.02.2022 r. - 18.03.2022 r..

3. Rodzice dzieci, które realizują wychowanie przedszkolne w bieżącym roku szkolnym składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023.

Deklarację należy złożyć w sekretariacie szkoły. Termin składania deklaracji: 14.02.2022 r. 21.02.2022 r.

 

Zarządzenie Nr 4/2022 Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 12 stycznia 2022 r., w sprawie ustalenia terminów prowadzenia i postępowania uzupełniającego, rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023, dla których Gmina Kołobrzeg jest organem prowadzącym.

 
 
 
Druki do pobrania: