Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie.

Symbole narodowe

BIP SP w Drzonowie

Programy

Reforma edukacji


Darmowe podręczniki

Ruszaj się z Lionfitness
Bezpiecznie w Sieci

KONTROLA RODZICIELSKA

 

Rodzice i opiekunowie

KALENDARIUM EKSPONOWANIA FLAGI PAŃSTWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019:

4 października - Rozpoczęcie roku szkolnego,

14 października - Dzień Edukacji Narodowej,

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości

1 maja - Święto Pracy

2 maja  - Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej

3 maja  - Święto Konstytucji 3 Maja

22 czerwca - Zakończenie roku szkolnego

DNI USTAWOWO WOLNE OD PRACY: 
 Wszystkich Świętych – 1 listopada 2018 r., 
 Narodowe Święto Niepodległości–11 listopada 2018 r. 
 Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2018 r. 
 Nowy Rok – 1 stycznia 2019 r. 
 Trzech Króli – 6 stycznia 2019 r. 
 Wielkanoc – 21-22 kwietnia 2019 r. 
 Święto Pracy – 1 maja 2019 r. 
 Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2019 r. 
 Boże Ciało – 31 maja 2019 r. 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

 • 2 listopada 2018 r./piątek
 • 10, 11, 12 kwietnia 2019 r. / środa, czwartek, piątek
 • 15, 16, 17 kwietnia 2019 r./ poniedziałek, wtorek, środa
 • 2 maja 2019 r./czwartek


ZEBRANIA RODZICÓW:

10 września 2018 r. /poniedziałek/ godz. 16:00 – 18:00

15 października 2018 r. /poniedziałek/ godz. 16:00 – 18:00

19 listopada 2018 r. /poniedziałek/ godz. 16:00 – 18:00

3 stycznia 2019 r. /czwartek/ godz. 16:00 – 18:00

18 lutego 2019 r. /poniedziałek/ godz. 16:00 – 18:00

 18 lutego 2019 r. o godzinie 17:00 spotkanie dyrektora z rodzicami uczniów klasy VIII szkoły podstawowej i  klasy III gimnazjalnej

8 kwietnia 2019 r./poniedziałek/ godz. 16:00 – 18:00

27 maja 2019 r./poniedziałek/ godz. 16:00 – 18:00 

Uwaga: Terminy i godziny spotkań mogą ulec zmianie.


KONCERTY UMUZYKALNIAJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 


Godziny konsultacji nauczycieli dla rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Nazwisko i imię

Wychowawca klasy

Nauczany przedmiot

Dzień tygodnia

Godzina

Kosut Wanda

VII A

 

Przyroda

Biologia

Wtorek

9.50-10.35

Rasztubowicz Radosław

V A

 

Wych-fiz.

Piętek

8.45-9.40

Dąbrowska Justyna

-

 

Chemia

Czwartek

12.45-13.30

Baran Małgorzata

IV B

 

Matematyka

Geografia

Wtorek

9.50-10.35

Piastowicz Katarzyna

VI

 

Matematyka

Fizyka

Środa

12.35-13.30

Kupczyk Anna

III gimn.

 

Geografia

J. niemiecki

Wtorek

11.35-12.35

Chober Małgorzata

V B

 

J. polski

Piątek

7.30-8.00

Czerniewska Justyna

0 A

 

Oddział przedszkolny

Piątek

12.00-12.35

Dziubak Jolanta

-

 

Świetlica

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Wtorek

10.40-11.35

Szymańska Marta

-

 

Nauczyciel wspomagający

Wtorek

9.50-10.35

Stefaniak-Dołęgowska Anna

-

 

Informatyka

Zajęcia komputerowe

Piątek

14.35-15.20

Pawlik Anna

IV A

 

J. angielski

Technika

Poniedziałek

14.25-15.00

Kowalska Anna

VIII

 

Historia

J. Angielski

Wtorek

11.40-12.30


DYŻURY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ KSZTAŁCENIA I WSPARCIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Wizytatorzy, zajmujący się ww. problemami w Kuratorium Oświaty w Szczecinie,  będą pełnić dyżur w każdy poniedziałek w godzinach 15.30 –  17.00.

do kontaktu

telefonicznie:
– Hanna Markowska – tel.  91 44 27 542
– Agnieszka Stroynowska – tel. 91 44 27 545

osobiście:

– Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, parter, pok. nr 8 lub 10

Link: http://www.kuratorium.szczecin.pl/specjalne-potrzeby-edukacyjne/


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)    

informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana – rodzica, ucznia danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Mieszka I, Drzonowo 13 z siedzibą w Drzonowie tel.: 94 35 87 493   mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Mieszka I w Drzonowie możliwy jest pod numerem tel. nr 94 3587493 lub adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Dane osobowe Pana/i/ ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 • Pana/Pani/ ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Koszalinie.
 • Posiada Pan/i /posiadasz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 • Podanie danych osobowych jest wymogem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

 

Administrator
Danych Osobowy
Szkoły Podstawowej im. Mieszka w Drzonowie


Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2018 roku

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2003 a 2011 r. Jednym z warunków niezbędnych do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS.

 

Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz.U. z 2013 r. poz. 860). Do Initiates file downloadwniosku obligatoryjnie powinien zostać dołączony Initiates file downloadformularz z informacją o stanie zdrowia dziecka wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego zawierające m.in. zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

(UWAGA! druki dostępne są w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych KRUS oraz na stronie internetowej Opens external link in new windowwww.krus.gov.pl). Wypełniony wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wraz z dodatkową informacją o stanie zdrowia dziecka należy złożyć w placówce KRUS właściwej ze względu ma miejsce zamieszkania rolnika w terminie określonym przez jednostkę.

Skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny następuje po pozytywnej kwalifikacji wniosku dokonanej przez lekarza inspektora oddziału regionalnego. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni. Szczegółowe informacje na ten temat, w tym wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełniania wniosku o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny można uzyskać w jednostkach organizacyjnych KRUS. Dane teleadresowe oddziałów dostępne są na stronie internetowej Kasy Opens external link in new window(www.krus.gov.pl).

W 2018 roku Kasa zorganizuje:

turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z chorobami układu oddechowego w:

 • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie, 
  jeden turnus w terminie 30.06-20.07.2018 r.,
 • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju, dwa turnusy w terminach:
  I turnus 28.06-18.07.2018 r.,
  II turnus 19.07-08.08.2018 r.,
 • Centrum Rehabilitacji Rolników w Świnoujściu, 
  jeden turnus w terminie: 11.08-31.08.2018 r.

turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu w:

 • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju, dwa turnusy w terminach: 
  I turnus 24.06-14.07.2018 r., 
  II turnus 15.07-04.08.2018 r.,
 • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, dwa turnusy w terminach:
  I turnus 09.07-29.07.2018 r., 
  II turnus 30.07-19.08.2018 r.


 
Wymagany wiek dziecka  7 - 15 lat
dzieci urodzone w latach 2001-2009.

 


Przemoc i agresja w szkole – wskazówki dla rodzica, jak radzić sobie
w przypadku prześladowania dziecka w szkole

 
DROGI RODZICU!
 
Gdy dowiadujesz się, że Twoje dziecko jest prześladowane w szkole, przeżywasz
szok i nie wiesz, co z tym faktem zrobić. Jest Ci trudno w to uwierzyć. Wydaje Ci
się, że to Twoja wina i czujesz złość. Pamiętaj jednak, że Twoje dziecko przeżywa
to samo i to Ty musisz mu pomóc.

 
Niektóre dzieci ukrywają swój problem. To nie oznacza, że nie mają do Ciebie
zaufania – być może nie chcą Cię zmartwić albo wstydzą się, że nie potrafią
sobie same poradzić i wina tkwi w nich samych. Takie dziecko najczęściej nie
lubi szkoły. Rano przed wyjściem skarży się na bóle głowy, gardła, brzucha,
na gorączkę. Jeśli zauważysz takie objawy u swojego dziecka, zastanów się,
czy powodem nie jest prześladowanie w szkole. Jest wiele sygnałów, które
świadczą o tym, że Twoje dziecko może być ofiarą przemocy szkolnej. Obserwuj
zachowania dziecka i zawsze reaguj, gdy Twoje dziecko:
·         nie chce wychodzić z domu albo wychodzi bardzo późno lub bardzo wcześnie,
·         wraca ze szkoły później, okrężną drogą,
·         wraca po lekcjach ze zranieniami i siniakami,
·         ma podarte ubranie,
·         znajdujesz zniszczone podręczniki i przybory szkolne,
·         prosi Cię o ponowne kupienie „zgubionych” (zabranych lub ukradzionych) przedmiotów,
·         często „gubi” pieniądze i prosi o drobne na „składkę”,
·         nie chce brać do szkoły drugiego śniadania albo bierze dużo więcej niż zwykle,
·         prosi o „załatwienie” zwolnienia z wf-u,
·         kłóci się ze swoimi przyjaciółmi,
·         jest ciche, izoluje się,
·         jest agresywne w stosunku do innych domowników, np. rodzeństwa,
·         ma gorsze wyniki w nauce,
·         opuszcza pojedyncze lekcje lub wagaruje,
·         ma problem ze snem lub senne koszmary, płacze w nocy.
 
Jeśli zauważysz u dziecka wyżej wymienione zachowania, porozmawiaj z nim.
Zadaj kilka prostych pytań:
·         Co robiło dzisiaj w szkole?
·         Co robiło podczas długiej przerwy?
·         Czy robiło coś, co mu się szczególnie podobało?
·         Czy robiło coś, co mu się nie podobało?
·         Czy jest jakaś lekcja, której nie lubi?
·         Czy jest ktoś w szkole, kogo nie lubi i dlaczego?
·         Czy czeka, aby iść jutro do szkoły?
 
Co robić?
Najgorsze, co możesz zrobić, to zareagować zbyt ostro. Mimo odczuwanej
złości staraj się nie zachować agresywnie, nie rozwiązuj sprawy samodzielnie,
np. wymierzając karę sprawcy. Postaraj się nie obwiniać szkoły i nauczycieli.
Pamiętaj, że jeśli nie wiesz o prześladowaniu swojego dziecka, nikt w szkole
również może tego nie wiedzieć. Poinformuj wychowawcę – to on powinien
pokierować dalej sprawą. Możesz także zwrócić się do pedagoga szkolnego.
 
Jeśli w szkole poinformowano Cię wcześniej, jakie są zasady współpracy z
rodzicami w podobnych sytuacjach, postępuj zgodnie z nimi.
Wobec swojego dziecka staraj się zachować tak, aby mu pomóc. Nie obwiniaj
go, niezależnie od tego, jak radziło sobie z prześladowaniem. Nie miej do niego
pretensji, jeśli nie powiedziało Ci, że jest ofiarą przemocy. Zachęć, aby opowiedziało
Ci o wszystkim – pomoże mu to poradzić sobie z napięciem i odreagować trudne
emocje. Zapewnij, że zrobisz wszystko, aby mu pomóc i nie dopuścisz do podobnych
sytuacji w przyszłości.
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu w ramach programu

  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
(Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10-12-2013 r., Uchwała Nr XXXVII/251/14 Rady Gminy Kołobrzeg

z dnia 19-02-2014 r.) może pokryć koszty posiłków dla dzieci z rodzin, które nie
przekraczają 150 % ustawowego kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1
ustawy o pomocy społecznej (tekst jednolity DZ. U. z 2013 r. poz. 182 ze zmianami).
             Kryterium uprawniające do udzielenia pomocy w formie posiłku w szkole wynosi 684,00 zł. na
osobę w rodzinie.
            W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu, ul. Trzebiatowska 48B, tel. 94 35 425 68 lub w Ośrodku
 Zdrowia w Drzonowie (pokój nr 10) tel. 94 35 875 69. Ponadto w wymienionych miejscach są
 wydawane i przyjmowane wnioski o udzielenie pomocy.

Sporządziła: A. Tułaza –pedagog szkolny


POLECAMY ZAPOZNANIE SIĘ Z PORADNIKIEM
PROSZĘ KLIKNĄĆ W CELU POBRANIA W PDF
SZANOWNI RODZICE
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PREZENTACJĄ I MATERIAŁAMI PT.
"Profilaktyka i zasady postępowania w walce z uzależnieniem".


INFORMACJE O SPRAWDZIANIE UCZNIÓW KLAS VI

Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych 
oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych
do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z 

zakresu kształcenia ogólnegouczniom szkół podstawowych.

 

Klasa I      Bezpłatny podręcznik zapewniony przez MEN; Dotacja na podręcznik lub materiał
edukacyjny do j. obcego nowożytnego; Dotacja na materiały ćwiczeniowe.
 
Klasa II     
Klasa III
                  
Klasa IV      
Klasa V     
 
Klasa VI    Możliwośćdofinansowania kosztów zakupu podręczników w ramach rządowego
programu ”Wyprawka szkolna”.
Rok szkolny 2014/2015
Klasa I       Bezpłatny podręcznik otrzymany ze szkoły; Dotacja na podręcznik lub materiał
edukacyjny do j. obcego nowożytnego; Dotacja na materiały ćwiczeniowe.
Klasa II      Bezpłatny podręczniki zapewniony przez MEN; Dotacja na podręcznik lub materiał
edukacyjny do j. obcego nowożytnego; Dotacja na materiały ćwiczeniowe.
Klasa III     Możliwośćdofinansowania kosztów zakupu podręczników w ramach rządowego
programu ”Wyprawka szkolna”.
Klasa IV     Dotacja na podręczniki lub materiały edukacyjne; Dotacja na materiały ćwiczeniowe. 
Klasa V     
Klasa VI    
Rok szkolny 2015/2016
Klasa I      
Klasa II
                  
Klasa III     Bezpłatny podręcznik zapewniony przez MEN; Dotacja na podręcznik lub materiał
edukacyjny do j. obcego nowożytnego; Dotacja na materiały ćwiczeniowe.
 
Klasa IV     Podręczniki lub materiały edukacyjne otrzymane ze szkoły; Dotacja na materiały
ćwiczeniowe. 
Klasa V      Dotacja na podręczniki lub materiały edukacyjne; Dotacja na materiały ćwiczeniowe.
Klasa VI     bez zmian
Rok szkolny 2016/2017
Klasa I       Bezpłatny podręcznik zapewniony przez MEN; Dotacja na podręcznik lub materiał
edukacyjny do j. obcego nowożytnego; Dotacja na materiały ćwiczeniowe.
 
Klasa II     
Klasa III
                  
Klasa IV    
Klasa V 
                  
Klasa VI    Dotacja na podręczniki lub materiały edukacyjne; Dotacja na materiały
ćwiczeniowe.
Rok szkolny 2017/2018
bez zmian
Możliwośćdofinansowania kosztów zakupu podręczników w ramach rządowego programu
”Wyprawka szkolna”.
bez zmian
Bezpłatny podręcznik otrzymany ze szkoły; Dotacja na materiały ćwiczeniowe.
Bezpłatny podręcznik otrzymany ze szkoły; Dotacja na materiały ćwiczeniowe.
Podręczniki lub materiały edukacyjne otrzymane ze szkoły; Dotacja na materiały
ćwiczeniowe.

 


www.feniks.kolobrzeg.pl


BIURO PORAD OBYWATELSKICH

W KOŁOBRZEGU 

prowadzone przez 

Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki 

 Zdrowotnej 

oraz Ich Rodzin i Przyjaciół FENIKS

 

 

Bezpłatne porady obywatelskie i informacje prawne:

- poniedziałek 10.00-18.00

- środa 14.00-18.00

- piątek 12.00-18.00

 

Przyjdź: ul: Graniczna 6/4

Zadzwoń: Tel. (094) 351 35 12

Napisz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

       Przeszkoleni doradcy i konsultanci

(radca prawny, pracownik socjalny, kurator zawodowy)

udzielą Ci bezpłatnej porady w zakresie:

- spraw mieszkaniowych,

- kontaktów z urzędami i sądami,

- spraw rodzinnych,

- pomocy społecznej.

 


20 reguł wychowania dzieci

 1. Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się domagam.
  To tylko próba z mojej strony.
 2. Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję - poczucia bezpieczeństwa.
 3. Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko Ty możesz mi pomóc zwalczyć zło,
  póki jest to jeszcze w ogóle możliwe.
 4. Nie rób ze mnie większego dziecka, niż jestem. To sprawia,
  że przyjmuję postawę głupio dorosłą.
 5. Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to absolutnie konieczne.
  O wiele bardziej przejmuję się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy.
 6. Nie chroń mnie przed konsekwencjami. czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy
  bolesnych i nieprzyjemnych.
 7. Nie wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są grzechem.
  To zagraża mojemu poczuciu wartości.
 8. Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że Cię nienawidzę.
  To nie Ty jesteś moim wrogiem, lecz Twoja miażdżąca przewaga!
 9. Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwości.
  Czasami wykorzystuję je, by przyciągnąć Twoją uwagę.
 10. Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed Tobą bronić i robię się głuchy.
 11. Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie tłamszony,
  kiedy nic, z tego wszystkiego nie wychodzi.
 12. Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić myśli.
  To dla tego nie zawsze się rozumiemy.
 13. Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości.
  Zbyt łatwo strach zmusza mnie do kłamstwa.
 14. Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i wtedy tracę całą moją wiarę w Ciebie.
 15. Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę Cię pytaniami. Może się wkrótce okazać, że zamiast
  prosić Cię o wyjaśnienie, poszukam ich gdzie indziej.
 16. Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są.
 17. Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na Twój temat byłaby w przyszłości
  nie do zniesienia. Nie wyobrażaj sobie, iż przepraszając mnie stracisz autorytet.
  Za uczciwą grę umiem podziękować miłością, o jakiej nawet ci się nie śniło.
 18. Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty.
  To po prostu mój sposób na życie, więc przymknij na to oczy.
 19. Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak trudno dotrzymać mi kroku w tym
  galopie, ale zrób, co możesz, żeby nam się to udało.
 20. Nie bój się miłości. Nigdy.

Janusz Korczak


www.RodzinneCzytanie.pl

 

Każde dziecko, zanim pójdzie do szkoły, 
powinno dostać od najbliższych bezcenny dar, 
który ułatwi mu naukę, relacje z ludźmi i karierę zawodową
- dar głośnego czytania, od urodzenia.

 

Rodziny, które codziennie czytają dzieciom dla przyjemności,

obserwują znakomite efekty! 

Ich dzieci - w porównaniu do maluchów, którym nikt nie czyta - cechuje:

- znacznie lepsza znajomość języka, bogate słownictwo, ładna wymowa,

- lepsza pamięć, lepsze rozumienie rzeczywistości,

- rozwinięta wyobraźnia,

- harmonijny rozwój emocjonalny,

- większa umiejętność skupienia uwagi i wyciszenia się,

- znacznie szersza i głębsza wiedza o świecie,

- większa śmiałość, otwartość na innych, ciekawość świata,

- mocniejsze poczucie własnej wartości,

- większa więź z czytającym dorosłym,
- wrażliwość na dobro i zło,
- lepsze zachowanie.

 

PRZEZNACZMY 20 MINUT CODZIENNIE, NA CZYTANIE DZIECKU
CIEKAWYCH I MĄDRYCH KSIĄŻEK, SKRZĄCYCH SIĘ HUMOREM, 
NAPISANYCH PIĘKNYM JĘZYKIEM, 
NIOSĄCYCH WAŻNE PRZESŁANIE.

 

ZŁOTĄ LISTĘ TYTUŁÓW ZAPROPONOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ
MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE WWW FUNDACJI. 

"GŁOŚNE CZYTANIE DZIECKU I RADYKALNE OGRANICZENIE TELEWIZJI 

TO NAJLEPSZA INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ".

JIM TRELEASE