Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie.

Symbole narodowe

BIP SP w Drzonowie

Programy

Reforma edukacji


Darmowe podręczniki

Ruszaj się z Lionfitness
Bezpiecznie w Sieci

KONTROLA RODZICIELSKA

 

HISTORIA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa w Drzonowie 

została założona tuż po II wojnie światowej jako jednostka oświatowa,
kształcąca w trybie dziennym uczniów klas I-VIII.Zanim oddano ją do
użytku, uczniowie z Drzonowa i Sarbii uczyli się w dwóch budynkach:
klasy  I-III w Drzonowie, a klasy IV – VI w Sarbii. W roku 1984 podjęto
decyzję o wybudowaniu nowego gmachu szkolnego, który oddano do
użytku w 1986 roku. Choć zajęcia rozpoczęły się 1 września, jeszcze przez
kilka tygodni trwały prace wykończeniowe i urządzanie sal lekcyjnych.
Brali w nich udział nauczyciele, uczniowie, a przede wszystkich rodzice.
Zarówno budowę jak i późniejsze prace wspierało mocno kierownictwo
i pracownicy ówczesnego Państwowego Gospodarstwa Rolnego.               
W związku z trwającymi pracami nie odbyło się oficjalne otwarcie szkoły.

Nowo wybudowany budynek szkolny był już w pełni ( jak na ówczesne
czasy ) nowoczesnym lokalem. Posiadał nowoczesną salę gimnastyczną
z zapleczem sanitarnym i widownią, stołówkę, świetlicę, 15 sal lekcyjnych,
gabinety: dyrektora, wicedyrektora, pedagoga szkolnego i lekarski,
sekretariat, 3 pokoje nauczycielskie, 2 szatnie i 2 hole.
W 1997 roku szkoła otrzymała nowoczesną pracownię komputerową,
w której znalazło się  11 komputerów, a pierwszym nauczycielem informatyki
został p. Artur Antolak. Dzisiaj cała szkoła jest skomputeryzowana, a
przestarzałe urządzenia są sukcesywnie wymieniane na nowocześniejsze.
Wokół szkoły zostały stworzone 2 boiska: do piłki siatkowej i koszykowej oraz
bieżnia. W 2007 roku dobudowano salę multimedialną ze środków własnych
Gminy i  w minimalnym stopniu z Kontraktu Wojewódzkiego. 

W roku 2008 biblioteka  szkolna otrzymała Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (4 stanowiska
komputerowe z dostępem do Internetu oraz drukarkę).By stworzyć jak najlepsze
warunki rozwoju dzieci młodszych, w listopadzie 2009 roku utworzono salę zabaw
w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”. Pierwszym dyrektorem
Szkoły  Podstawowej w Drzonowie po wojnie był pan Wacław Waszczyło,
drugim pan Wiesław Stylski, trzecim pan Lech Boryc, a od 1984 roku
pan Andrzej Gołdecki, który pełnił tę funkcję do 2007 roku. Od 1 września 2007
roku władzę w naszej szkole pełni pani Pelagia Staniul. 
Od 1986 roku istnieje funkcja wicedyrektora. Pierwszym z nich był pan Jan Stróżak,
a w 2001 roku na to stanowisko została powołana pani Zofia Fir, która pełni je do dziś.
W ciągu tych 25 lat zmieniał się status szkoły, która najpierw podlegała
Inspektoratowi Oświaty w Kołobrzegu, potem wchodziła w skład Zbiorczej
Szkoły Gminnej w Kołobrzegu, by wreszcie stać się samodzielna jednostką oświatową.

A oto trochę ciekawostek z tej 25 – letniej historii:
W protokole z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 27 czerwca 1986 roku
znalazła się propozycja, by szkole nadać imię Alojzego Srogi.
W tym samym roku znalazł się zapis o zakupieniu tarcz szkolnych.

·         Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej z dnia 11 stycznia 1988 roku podjęto
decyzję o tzw. „ dniach otwartych” , które przetrwały do dzisiaj.

·         W 1988 roku powołana została Spółdzielnia Uczniowska, która zajęła się między

innymi prowadzeniem sklepiku szkolnego.
Z dniem 1 września 1990 roku wprowadzona została nauka religii.

·         Od 2 września 1991 roku zaczęła obowiązywać 6 – stopniowa skala ocen.

·         W 1988 roku dodatek za wychowawstwo klasy wynosił  3 tysiące złotych. Szkoda,
że ta kwota nie pozostała do dziś…

·         W 1989 roku rozpoczęła się współpraca z szeregowym Sławomirem Góralem

ze strażnicy Wojsk Ochrony Pogranicza w Dźwirzynie, która zaowocowała
powstaniem drużyny harcerskiej działającej do dziś.

·         W związku z likwidacją szkoły w Błotnicy i klas IV – VI w Karcinie w 1999 roku
zwiększyła się liczba uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi.
Początek zajęć został przesunięty z godziny 7. 30 na 8.00.

·         Dnia 10 listopada 2004 roku nastąpiło uroczyste nadanie imienia szkolnemu
autobusowi, czyli gimbusowi. W wyniku konkursu nadano mu imię „ Gumiś”.

Wcześniejsze pojazdy, którymi były dowożone dzieci, nosił nazwy„ bonanza” i „ ogórek”.

 

Szkoła to nie tylko lekcje, ale szeroka gama różnych zajęć pozalekcyjnych,
kół zainteresowań, konkursów, akcji, itd. Trudno wymienić wszystkie, ale warto
wspomnieć o niektórych. Są to np. organizowane od kilkunastu lat akcje „ Sprzątanie świata”, koncerty
umuzykalniające, konkursy recytatorskie „ Ptaki. Ptaszki i Ptaszęta Polne”, konkurs matematyczny„ Kangur”, akcje charytatywne, zbiórka makulatury i

zużytych baterii, akcja „Góra grosza”, udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, wyjazdy do kina i teatru, m.in. do Koszalina i Szczecina.
W tym roku szkolnym już po raz 14 organizowany jest w naszej szkole Konkurs o Nagrodę Wójta Gminy Kołobrzeg z zakresu Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Sukcesy naszych uczniów i nauczycieli zostały zaprezentowane na holu w kącikach tematycznych. 27 października 2009 roku nasza szkoła otrzymała imię Mieszka I.