Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie.

Symbole narodowe

BIP SP w Drzonowie

Programy

Reforma edukacji


Darmowe podręczniki

Ruszaj się z Lionfitness
Bezpiecznie w Sieci

KONTROLA RODZICIELSKA

 

REKRUTACJA 2019/2020

R E K R U T A C J A do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 

PRZYJĘCIA DO KLAS PIERWSZYCH

  1. Do klasy pierwszej przyjmowane są:

1)  dzieci urodzone w 2012 roku (siedmioletnie),

2) dzieci urodzone w 2013 roku (sześcioletnie) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (art. 36 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe).

  1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu. Rodzice tych dzieci wypełniają zgłoszenie do klasy pierwszej oraz oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły.
  2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowane są na podstawie rekrutacji. Rodzice tych dzieci wypełniają wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej.
  3. Zgłoszenie/wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły. Termin składania zgłoszeń/ wniosków: 18.02.2019 r. - 18.03 2019 r.
  4. Dzieci spoza obwodu będą przyjmowane jeśli szkoła będzie posiadała wolne miejsca.

 PRZYJĘCIA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

  1. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci zamieszkałe w Gminie Kołobrzeg w

    wieku:

1) 6-letnie (rocznik 2013)– realizacja rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego,

2) 5-, 4- i 3-letnie prawo do wychowania przedszkolnego.

    Rodzice tych dzieci wypełniają wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.

  1. Wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły. Termin składania wniosków: 01.03.2019 r. - 18.03.2019 r..
  2. 3. Rodzice dzieci, które realizują wychowanie przedszkolne w bieżącym roku szkolnym składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020.

Deklarację należy złożyć w sekretariacie szkoły. Termin składania deklaracji: 18.02.2019r. - 28.02.2019r.

 

Wymienione druki dostępne są w sekretariacie szkoły i na stronie www.zsz.drzonowo.pl

Zarządzenie Wójta Gminy Kołobrzeg

Poniżej dokumenty w załącznikach do pobrania, edytowania i wydrukowania.

 
Załączniki: