Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie.

Rodzice i opiekunowie

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM 

Zarządzenie Nr 5/2024 Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 10 stycznia 2024 r.

INFORMACJA O REKRUTACJI

 1. DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
 2. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE
 3. ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 4. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 5. POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICA KANDYDATA WOLI PRZYJĘCIA
 6. OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA RODZICÓW KANDYDATA I KANDYDATA
 7. OŚWIADCZENIE RODZICÓW O MIEJSCU ZAMIESZKANIA KREWNYCH DZIECKA
 8. OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA
 9. OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA ORAZ O NIEWYCHOWYWANIU ŻADNEGO DZIECKA WSPÓLNIE  Z JEGO RODZICEM
 10. ZAŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZATRUDNIENIA RODZICÓW
 

 Godziny dostępności (konsultacji) nauczycieli dla uczniów i rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Rozkład jazdy autobusów szkolnych od 5 września 2023r.

Rozkład jazdy autobusów od 5 września 2023r.

 

GOPS KOŁOBRZEG (drzonowo.pl)

       Szanowni rodzice i opiekunowie publikujemy wykaz podręczników, które Państwa dzieci otrzymają w ramach podpisanej przez Państwa umowy użyczenia ich w roku szkolnym 2023/2024 oraz podręczników i ćwiczeń, które musicie zakupić swoim pociechom indywidualnie.

Wykaz_podrecznikow_obowiązujący_2023-2024_dla_rodzicow.pdf

Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 17/2022/2023 z dnia 6 lutego 2023r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rozpatrywania skarg i wniosków w Szkole Podstawowe im. Mieszka I w Drzonowie

ZARZĄDZENIE nr 12/2022/2023 Z DNIA 25.01.2023R.W SPRAWIE NOWEGO REGULAMINU FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MIESZKA I W DRZONOWIE

 


 JAK ODRABIAĆ LEKCJE Z DZIECKIEM

Odrabianie lekcji z dzieckiem to odwieczny problem i źródło domowych konfliktów. Przyczyna jest prosta – rzadko którzy rodzice mają wykształcenie pedagogiczne i są wyposażeni w narzędzia dydaktyczne. Na dodatek nie koniecznie każdy rodzic czuje się kompetentny we wszystkich przedmiotach. No to co? Odrabiamy?

Odrabiamy lekcje razem z dziećmi czy nie?

Pomoc w nauce nie jest prosta, dlatego większość z nas robi to niezbyt dobrze, szczególnie, że metody nauczania obecnych seniorów były inne niż współczesne. Czy lepsze, czy gorsze, to oceni historia.

Jak powinniśmy pomagać dzieciom w nauce?

Żeby pomoc była skuteczna, należy pamiętać o kilku zasadach:

 • nie odrabiamy pracy domowej za dziecko, tylko wspomagamy je w procesie nauki
 • nie krzyczmy na dzieci, gdyż stres nie sprzyja skupieniu i pamięci
 • chwalmy dziecko za każdy, nawet mały sukces, to zachęci je do dalszej pracy
 • ustalmy razem z dzieckiem kolejność odrabianych lekcji
 • zaplanujmy małe przerwy

Od czego zacząć odrabianie lekcji?

Wiadomo, że najlepiej, kiedy nie ma zaległości. Tymczasem plany zajęć są przeładowane, więc często musimy wybrać między tym, co jest najpilniejsze, a tym, co można zrobić nieco później.

 1. Zaczynamy od tego, co powinno być zrobione na następny dzień. Najlepiej razem z dzieckiem przejdźmy przez plan lekcji na następny dzień i kolejno sprawdźmy każdy przedmiot. Jeżeli jest praca domowa do odrobienia, zróbmy to od razu.
 2. Poprośmy dziecko o przypomnienie tematu “z głowy”, a następnie wspólnie powtórzmy z podręcznikiem lub zeszytem cały temat ostatniej lekcji.
 3. Poprośmy dziecko o przeczytanie zadania domowego, sprawdzając, czy dobrze zrozumiało polecenie.
 4. Zadanie domowe można rozpisać na kolejne czynności (przeczytaj, wypisz, podkreśl, dodaj, porównaj) kolejno je wypisując. Każdą czynność po zrealizowaniu można zakreślić jako “zrobioną”, co pozwoli zobaczyć postęp prac.
 5. Pamiętajmy, że to dziecko ma odrabiać lekcje, nie rodzic, który powinien pełnić rolę pilota i nadawać kierunek.
 6. Umówmy się, że dziecko powinno pytać o to, czego nie zrozumiało.
 7. Kiedy dziecko skupia się na zadaniu, starajmy nie śledzić każdego jego ruchu nad zeszytem lub ćwiczeniami. Niech nie czuje się kontrolowane.
 8. Po każdym elemencie zadania dajmy dziecku informację zwrotną, czy jest poprawnie, czy należy coś skorygować.
 9. Po zrobieniu zadania zaproponujmy małą przerwę. Pochwalmy dziecko, poprośmy, by skreśliło zrobione zadanie z listy.
 10. Prace domowe warto podzielić na łatwiejsze i trudniejsze i je przeplatać.

 

Matematyka – jak odrabiamy?

Wszyscy jesteśmy ofiarami kiepsko nauczanej matematyki. I to właśnie ten przedmiot (obok fizyki i chemii) sprawia rodzicom najwięcej trudności przy odrabianiu z dzieckiem lekcji.

W jak rzadko którym przedmiocie, w naukach ścisłych potrzebna jest systematyczność i skupienie uwagi. Jakiekolwiek zaległości nie pozwolą na kontynuację. Niestety, rodzica również one dotyczą. Kiedy latorośl zgłasza coraz większe problemy z tymi przedmiotami, żeby pomóc dziecku, należy podjąć odważną decyzję – albo samemu się douczyć, albo nie pozostanie nic innego, jak skorzystać z pomocy korepetytora.

Warto jednak zawsze podjąć wysiłek, by odrabianie matematyki z dzieckiem było inspiracją do pogłębiania własnej wiedzy.

Zadanie domowe z matematyki może być zrobione tylko wówczas, gdy poprzednie partie materiału są dobrze opanowane. Często, gdy odrabiamy lekcje z dzieckiem możemy uzupełnić nie tylko dziecka, lecz i własną wiedzę.

Przyznać się do niewiedzy przed dzieckiem?

Żaden rodzic nie jest alfą i omegą. Kiedy odrabiamy z dzieckiem lekcje, może się okazać, że czegoś nie wiemy, nie rozumiemy, nie potrafimy. Najlepiej nie udawać, że jest inaczej, tylko powiedzieć o tym latorośli. Zyskamy na autorytecie pod warunkiem, że pogłębimy wiedzę. Wspólne poszukiwanie odpowiedzi i prawidłowego rozwiązania  może okazać się bardzo dobrym doświadczeniem, które pokaże jednocześnie, że odpowiedzi są i warto ich szukać. Jeżeli jednak przedmiot przekracza nasze możliwości i zainteresowania, lepiej poprosić kogoś z rodziny lub sąsiadów do pomocy.

 https://slowoseniora.pl/odrabiamy-zadania-domowe-razem-jak-to-zrobic


DYŻURY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ KSZTAŁCENIA I WSPARCIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Szanowni Rodzice,

wzorem roku ubiegłego, wizytator zajmujący się problematyką organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dotyczącą w szczególności:

– warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
– niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
– zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
– indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci,
– indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,

począwszy od 18 listopada 2019 r. będzie pełnić dyżur w każdy poniedziałek, w godzinach 15.30 – 16.30.

Będziecie Państwo mogli zasięgnąć informacji, skorzystać z porady, omówić problem swojego dziecka.

Poniżej podajemy dane do kontaktu:

telefonicznie:
– Hanna Markowska – tel. 91 44 27 542

osobiście:
– Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, parter, pok. nr 10

Link: http://www.kuratorium.szczecin.pl/specjalne-potrzeby-edukacyjne/


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)    

informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana – rodzica, ucznia danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Mieszka I, Drzonowo 13 z siedzibą w Drzonowie tel.: 94 35 87 493   mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Mieszka I w Drzonowie możliwy jest pod numerem tel. nr 94 3587493 lub adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Dane osobowe Pana/i/ ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 • Pana/Pani/ ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Koszalinie.
 • Posiada Pan/i /posiadasz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 • Podanie danych osobowych jest wymogem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

Administrator
Danych Osobowy
Szkoły Podstawowej im. Mieszka w Drzonowie


Przemoc i agresja w szkole – wskazówki dla rodzica, jak radzić sobie
w przypadku prześladowania dziecka w szkole

 
DROGI RODZICU!
 
Gdy dowiadujesz się, że Twoje dziecko jest prześladowane w szkole, przeżywasz
szok i nie wiesz, co z tym faktem zrobić. Jest Ci trudno w to uwierzyć. Wydaje Ci
się, że to Twoja wina i czujesz złość. Pamiętaj jednak, że Twoje dziecko przeżywa
to samo i to Ty musisz mu pomóc.

 
Niektóre dzieci ukrywają swój problem. To nie oznacza, że nie mają do Ciebie

zaufania – być może nie chcą Cię zmartwić albo wstydzą się, że nie potrafią
sobie same poradzić i wina tkwi w nich samych. Takie dziecko najczęściej nie
lubi szkoły. Rano przed wyjściem skarży się na bóle głowy, gardła, brzucha,
na gorączkę. Jeśli zauważysz takie objawy u swojego dziecka, zastanów się,
czy powodem nie jest prześladowanie w szkole. Jest wiele sygnałów, które
świadczą o tym, że Twoje dziecko może być ofiarą przemocy szkolnej. Obserwuj
zachowania dziecka i zawsze reaguj, gdy Twoje dziecko:
·         nie chce wychodzić z domu albo wychodzi bardzo późno lub bardzo wcześnie,
·         wraca ze szkoły później, okrężną drogą,
·         wraca po lekcjach ze zranieniami i siniakami,
·         ma podarte ubranie,
·         znajdujesz zniszczone podręczniki i przybory szkolne,
·         prosi Cię o ponowne kupienie „zgubionych” (zabranych lub ukradzionych) przedmiotów,
·         często „gubi” pieniądze i prosi o drobne na „składkę”,
·         nie chce brać do szkoły drugiego śniadania albo bierze dużo więcej niż zwykle,
·         prosi o „załatwienie” zwolnienia z wf-u,
·         kłóci się ze swoimi przyjaciółmi,
·         jest ciche, izoluje się,
·         jest agresywne w stosunku do innych domowników, np. rodzeństwa,
·         ma gorsze wyniki w nauce,
·         opuszcza pojedyncze lekcje lub wagaruje,
·         ma problem ze snem lub senne koszmary, płacze w nocy.
 
Jeśli zauważysz u dziecka wyżej wymienione zachowania, porozmawiaj z nim.
Zadaj kilka prostych pytań:
·         Co robiło dzisiaj w szkole?
·         Co robiło podczas długiej przerwy?
·         Czy robiło coś, co mu się szczególnie podobało?
·         Czy robiło coś, co mu się nie podobało?
·         Czy jest jakaś lekcja, której nie lubi?
·         Czy jest ktoś w szkole, kogo nie lubi i dlaczego?
·         Czy czeka, aby iść jutro do szkoły?
 
Co robić?
Najgorsze, co możesz zrobić, to zareagować zbyt ostro. Mimo odczuwanej
złości staraj się nie zachować agresywnie, nie rozwiązuj sprawy samodzielnie,
np. wymierzając karę sprawcy. Postaraj się nie obwiniać szkoły i nauczycieli.
Pamiętaj, że jeśli nie wiesz o prześladowaniu swojego dziecka, nikt w szkole
również może tego nie wiedzieć. Poinformuj wychowawcę – to on powinien
pokierować dalej sprawą. Możesz także zwrócić się do pedagoga szkolnego.
 
Jeśli w szkole poinformowano Cię wcześniej, jakie są zasady współpracy z
rodzicami w podobnych sytuacjach, postępuj zgodnie z nimi.
Wobec swojego dziecka staraj się zachować tak, aby mu pomóc. Nie obwiniaj
go, niezależnie od tego, jak radziło sobie z prześladowaniem. Nie miej do niego
pretensji, jeśli nie powiedziało Ci, że jest ofiarą przemocy. Zachęć, aby opowiedziało
Ci o wszystkim – pomoże mu to poradzić sobie z napięciem i odreagować trudne
emocje. Zapewnij, że zrobisz wszystko, aby mu pomóc i nie dopuścisz do podobnych
sytuacji w przyszłości.
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu w ramach programu

  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
(Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10-12-2013 r., Uchwała Nr XXXVII/251/14 Rady Gminy Kołobrzeg

z dnia 19-02-2014 r.) może pokryć koszty posiłków dla dzieci z rodzin, które nie
przekraczają 150 % ustawowego kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1
ustawy o pomocy społecznej (tekst jednolity DZ. U. z 2013 r. poz. 182 ze zmianami).
             Kryterium uprawniające do udzielenia pomocy w formie posiłku w szkole wynosi 684,00 zł. na
osobę w rodzinie.
            W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu, ul. Trzebiatowska 48B, tel. 94 35 425 68 lub w Ośrodku
 Zdrowia w Drzonowie (pokój nr 10) tel. 94 35 875 69. Ponadto w wymienionych miejscach są
 wydawane i przyjmowane wnioski o udzielenie pomocy.

Sporządziła: A. Tułaza –pedagog szkolny


POLECAMY ZAPOZNANIE SIĘ Z PORADNIKIEM
PROSZĘ KLIKNĄĆ W CELU POBRANIA W PDF
SZANOWNI RODZICE
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PREZENTACJĄ I MATERIAŁAMI PT.
"Profilaktyka i zasady postępowania w walce z uzależnieniem".


INFORMACJE O SPRAWDZIANIE UCZNIÓW KLAS VI 


www.feniks.kolobrzeg.pl


BIURO PORAD OBYWATELSKICH

W KOŁOBRZEGU 

prowadzone przez 

Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki 

 Zdrowotnej 

oraz Ich Rodzin i Przyjaciół FENIKS

 

Harmonogram dyżurów i zakres porad

Harmonogram dyżurów i zakres porad
HARMONOGRAM DYŻURÓW I ZAKRES UDZIELANYCH PORAD
Biuro Porad Obywatelskich w Kołobrzegu jest czynne w dniach:
Poniedziałek 15:00-19:00
Środa 15:00-19:00

Doradcy i konsultanci (radca prawny, kurator rodzinny, doradca zawodowy) udzielają porad osobiście w siedzibie biura, a także telefoniczną i mailową.

Porady udzielane są w zakresie:
• Spraw mieszkaniowych
• Kontaktów z urzędami i sądami
• Prawa pracy, bezrobocia
• Spraw rodzinnych
• Pomocy społecznej
W innych sprawach doradcy udzielają informacji o obowiązujących przepisach i regulacjach prawnych, a także wskazują adresy instytucji i placówek, do których można zwrócić się w konkretnej sprawie.
Dyżury konsultantów:
Radca prawny – III środa m-ca w godz. 16:00-17:00

Doradca zawodowy – każda środa w godz. 15:00-16:00

BIURO PORAD OBYWATELSKICH PRZENIESIONE
OD 1 LIPCA 2014R.

NA UL. ŁOPUSKIEGO 31

(budynek szpitala, wejście po schodach na lewo od głównego wejścia do szpitala)

 


20 reguł wychowania dzieci

 1. Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się domagam.
  To tylko próba z mojej strony.
 2. Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję - poczucia bezpieczeństwa.
 3. Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko Ty możesz mi pomóc zwalczyć zło,
  póki jest to jeszcze w ogóle możliwe.
 4. Nie rób ze mnie większego dziecka, niż jestem. To sprawia,
  że przyjmuję postawę głupio dorosłą.
 5. Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to absolutnie konieczne.
  O wiele bardziej przejmuję się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy.
 6. Nie chroń mnie przed konsekwencjami. czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy
  bolesnych i nieprzyjemnych.
 7. Nie wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są grzechem.
  To zagraża mojemu poczuciu wartości.
 8. Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że Cię nienawidzę.
  To nie Ty jesteś moim wrogiem, lecz Twoja miażdżąca przewaga!
 9. Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwości.
  Czasami wykorzystuję je, by przyciągnąć Twoją uwagę.
 10. Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed Tobą bronić i robię się głuchy.
 11. Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie tłamszony,
  kiedy nic, z tego wszystkiego nie wychodzi.
 12. Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić myśli.
  To dla tego nie zawsze się rozumiemy.
 13. Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości.
  Zbyt łatwo strach zmusza mnie do kłamstwa.
 14. Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i wtedy tracę całą moją wiarę w Ciebie.
 15. Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę Cię pytaniami. Może się wkrótce okazać, że zamiast
  prosić Cię o wyjaśnienie, poszukam ich gdzie indziej.
 16. Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są.
 17. Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na Twój temat byłaby w przyszłości
  nie do zniesienia. Nie wyobrażaj sobie, iż przepraszając mnie stracisz autorytet.
  Za uczciwą grę umiem podziękować miłością, o jakiej nawet ci się nie śniło.
 18. Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty.
  To po prostu mój sposób na życie, więc przymknij na to oczy.
 19. Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak trudno dotrzymać mi kroku w tym
  galopie, ale zrób, co możesz, żeby nam się to udało.
 20. Nie bój się miłości. Nigdy.

Janusz Korczak


www.RodzinneCzytanie.pl

Każde dziecko, zanim pójdzie do szkoły, 
powinno dostać od najbliższych bezcenny dar, 
który ułatwi mu naukę, relacje z ludźmi i karierę zawodową
- dar głośnego czytania, od urodzenia.

 

Rodziny, które codziennie czytają dzieciom dla przyjemności,

obserwują znakomite efekty! 

Ich dzieci - w porównaniu do maluchów, którym nikt nie czyta - cechuje:

- znacznie lepsza znajomość języka, bogate słownictwo, ładna wymowa,

- lepsza pamięć, lepsze rozumienie rzeczywistości,

- rozwinięta wyobraźnia,

- harmonijny rozwój emocjonalny,

- większa umiejętność skupienia uwagi i wyciszenia się,

- znacznie szersza i głębsza wiedza o świecie,

- większa śmiałość, otwartość na innych, ciekawość świata,

- mocniejsze poczucie własnej wartości,

- większa więź z czytającym dorosłym,
- wrażliwość na dobro i zło,
- lepsze zachowanie.

 

PRZEZNACZMY 20 MINUT CODZIENNIE, NA CZYTANIE DZIECKU
CIEKAWYCH I MĄDRYCH KSIĄŻEK, SKRZĄCYCH SIĘ HUMOREM, 
NAPISANYCH PIĘKNYM JĘZYKIEM, 
NIOSĄCYCH WAŻNE PRZESŁANIE.

 

ZŁOTĄ LISTĘ TYTUŁÓW ZAPROPONOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ
MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE WWW FUNDACJI. 

"GŁOŚNE CZYTANIE DZIECKU I RADYKALNE OGRANICZENIE TELEWIZJI 

TO NAJLEPSZA INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ".

JIM TRELEASE