Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie.

Moja SzansaSTRONA INTERNETOWA EFS
 

http://www.efs.gov.pl/

 


 

Od 1 listopada 2012r. w Szkole Podstawowej im. Mieszka I
w Drzonowie oraz
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Dźwirzynie,
realizowany jest projekt POKL
pt: "Moja Szansa-indywidualizacja

nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół 
podstawowych Gminy Kołobrzeg",
którego celem jest min. zindywidualizowane 
wsparcie uczniów zgodnie z ofertą edukacyjno – profilaktyczno –
wychowawczą
projektu, oraz doposażenie bazy szkół w niezbędne
materiały dydaktyczne.

Programem objętych zostało 72 uczniów/uczennic klas I-III obu szkół,
wymagających
indywidualnego wsparcia zarówno w rozwoju uzdolnień jak
i niwelowaniu trudności
edukacyjnych. Uczniowi, u których zdiagnozowano
problemy edukacyjne z języka
polskiego, matematyki i logopedyczne,
bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach
pt.: WESOŁE LITERKOWO,
POLUBIĆ MATEMATYKĘ, MÓWIĘ WYRAŹNIE,

na których mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności,
poprzez
zindywidualizowane formy pracy. Zajęcia w małych grupach
dają możliwość
intensywnych oddziaływań na każdego z
uczestników zajęć, przez prowadzących
zajecia nauczycieli oraz
wykorzystywanie ciekawych form i metod pracy, które
prócz rozwijania
i doskonalenia umiejętności, zachęcają dzieci do uczestniczenia 

w procesie edukacji. W zajęciach projektu uczestniczą również
uczniowie/uczennice,
którzy potrzebują doskonalenia swoich
umiejętności w prawidłowym
funkcjonowaniu w grupie.
Dla nich zorganizowane są zajęcia uspołeczniające pt. OSWOIĆ JEŻA,
podczas
których dzieci w trakcie wielu gier i zabaw mają możliwość
doskonalenia swoich
prawidłowych relacji rówieśniczych. 
Uczniowie i uczennice wykazujący uzdolnienia matematyczno
– przyrodnicze
biorą udział w zajęciach pt. OMNIBUSEK,
podczas których
rozwijają i doskonalą swoje zdolności i
umiejętności np. grając w gry logiczne, budując skomplikowane

budowle będące repliką urządzeń służących do wytwarzania
energii
odnawialnej, sprawdzając zdobytą wiedzę i umiejętności
poprzez udział w konkursach
dziedzinowych. Dzieci,
u których zdiagnozowano uzdolnienia artystyczne, uczestniczą 

w zajęciach pt. MAŁY ARTYSTA, podczas których mają możliwość
rozwijania swojej
kreatywności i zainteresowań, wykorzystując różnorodne
i inspirujące materiały plastyczne
i dekoracyjne.
Zajęcia projektowe, cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów,
o czym świadczy
wysoka frekwencja 95,65%.

SP Drzonowo

SP Dźwirzyno


Kierowana do Państwa dziecka oferta dodatkowych, bezpłatnych
zajęć edukacyjnych została poprzedzona wnikliwą obserwacją
uczniów klas I-III i wytypowaniem konkretnych
uczniów/uczennic do udziału w zajęciach. Oznacza to tyle, że zespół
wychowawców postanowił objąć wsparciem Państwa dziecko w celu
pomocy mu w tak trudnym
niekiedy okresie adaptacyjnym, jakim jest początkowa nauka w klasach I-III.
Oferujemy Państwu pakiet zajęć, w których uczestnictwo Państwa dziecka,
pozwoli nam na bardziej indywidualne jego wsparcie, zarówno w przezwyciężaniu
trudności edukacyjnych jak i rozwijaniu zdolności. Zostaną opracowane nowe,
autorskie programy nauczania skierowane do konkretnej grupy dzieci,
a zakupione nowoczesne środki dydaktyczne pozwolą na bardziej
barwne i ciekawe przekazywanie
treści edukacyjnych dzieciom, niż mogliśmy to czynić dotychczas.
 Czas trwania projektu: 1 listopada 2012 r. – 28 czerwca 2013 r.

Dajmy naszym dzieciom

większą szansę na równy start w przyszłość.

Gmina Kołobrzeg, Dyrekcja Szkoły
i zespół projektowy: kierownik projektu mgr Angelika Telej,
 pracownik ds. organizacyjncyh: mgr Anna Stefaniak-Dołęgowska
mgr Agnieszka Tułaza.

Wszelkich niezbędnych informacji na temat projektu
 udziela pracownik ds. organizacyjnych.

Biuro projektu mieści się w:

Szkole Podstawowej im. Mieszka I w Drzonowie, Drzonowo 13, 78-133 Drzonowo,

 

powiat kołobrzeski, gmina Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie;

Tel: 724-594-482 Fax: 94/35 87 493  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

GODZINY OTWARCIA BIURA DLA  PETENTÓW:

poniedziałek 14.30 - 15.30
piątek 13.30 - 15.30

Kilka fotek z codzienności..
.


SPOTKANIE PROMOCYJNE KIEROWNIK PROJKETU Z RODZICAMI
JEGO UCZESTNIKÓW  W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DRZONOWIE


Pani Angelika Telej -kierownik projektu 

 
SPOTKANIE Z RODZICAMI  UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DŹWIRZYNIE,
POPROWADZIŁ JE PRACOWNIK DS. ORGANIZACYJNYCH P. AGNIESZKA TUŁAZA31 października 2012 r. komisja w składzie:

-Piotr Iwański - kierownik referatu Oświaty i Kultury Urzędu Gminy Kołobrzeg

-Angelika Telej - kierownik projektu,

-Anna Stefaniak-Dołęgowska-pracownik do spraw organizacyjnych  projektu

wyłonili z pośród złożonych ofert pracy (przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych projektowych) następujące osoby:

     w SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MIESZKA I W DRZONOWIE:

 • zajęcia WESOŁE LITERKOWO I POLUBIĆ MATEMATYKĘ W GRUPIE I (złożonej z uczniów klas I)
   poprowadzi mgr Pani Bogusława Matejak ,
 • zajęcia WESOŁE LITERKOWO   I POLUBIĆ MATEMATYKĘ W GRUPIE II (złożonej z uczniów klas II)
   poprowadzi Pani mgr Jolanta Dziubak,
 • zajęcia WESOŁE LITERKOWO I POLUBIĆ MATEMATYKĘ W GRUPIE III (złożonej z uczniów klas III)
   poprowadzi Pan mgr Zbigniew Mucha,
 • zajęcia OSWOIĆ JEŻA  W GRUPIE I i II poprowadzi Pani mgr Liliana Łosiak,
 • zajęcia MAŁY ARTYSTA W GRUPIE I i II poprowadzi Pani mgr Anna Kowalska.

w SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W DŹWIRZYNIE:

 • zajęcia WESOŁE LITERKOWO W GRUPIE I poprowadzi Pani mgr Anna Oktaba,
   a w grupie II Pani mgr Dorota Miernicka,
 • zajęcia MÓWIĘ WYRAŹNIE W GRUPIE I i II  poprowadzi logopeda Pani
   mgr Anna Gasińska,
 • zajęcia OSWOIĆ JEŻA W GRUPIE I i II poprowadzi Pani mgr Elżbieta Korżel.

  Wszystkie wyłonione osoby spełniły wymagania przedstawione przez Zleceniodawcę:
 • posiadają wykształcenie wyższe magisterskie, kierunkowe,
  znają środowisko lokalne uczniów szkół objętych projektem,
  zaproponowali konkurencyjne oferty cen zatrudnienia.

SZKOLENIE O TEMETYCE
RÓWNOŚCI PŁCI  DLA KADRY PEDAGOGICZNEJ
ZATRUDNIONEJ DO PROJKETU
"MOJA SZANSA"

 16 listopada 2012 r. zespół nauczycieli zatrudnionych do 
prowadzenia zajęć w ramach projektu został przeszkolony przez
kierownik projketu p. Angelikę Telej z tematyki postrzegania równości
płci w edukacji i życiu codzinnym.
Nauczyiele zostali zobligowani do przygotowania zajęć o tematyce równości płci
w przystępnej i ciekawej dla nich formie.


ŚRODKI DYDAKTYCZNE

ZAKUPIONE DO REALIZACJI ZAJĘĆ PROJKETOWYCH

|