Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie.

Ekologia w szkole

Ekologiczny człowiek myślący

Ekologiczny człowiek myślący” jest odpowiedzialny za środowisko naturalne. Plastikowe opakowania zdominowały nasze życie i otoczenie, stały się  jednym z problemów cywilizacyjnych. Aby z nimi walczyć, wystarczy zacząć od siebie, zmieniając swoje nawyki i przyzwyczajenia.

Klasy 7 i 8 wzięły udział w projekcie polegającym na wykonaniu klasowych plakatów  o tematyce ekologicznej, pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”. Uczniowie uczestniczyli w pogadance, która miała zwrócić ich uwagę na to, że między innymi plastikowe przedmioty, które potocznie nazywamy śmieciami, są w rzeczywistości surowcami. Nie powinny one kończyć jako odpady, na przykład w lesie czy parku, ale dzięki segregacji powinny  z powrotem być wykorzystane.  Uczniowie w kreatywny sposób przedstawili swoje propozycje działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Wykonane przez uczniów plakaty zostały wyeksponowane na szkolnym korytarzu.

  

REGULAMIN ZBIÓRKI SUROWCÓW WTÓRNYCH


1. Organizatorem konkursu zbiórki makulatury, zużytych baterii i telefonów komórkowych
jest koło przyrodnicze przy Szkole Podstawowej im. Mieszka I w Drzonowie.
2. Cel konkursu.
Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów zachowań pro środowiskowych,
wdrażanie ich do działań związanych z segregacją odpadów. Ma to oparcie w podstawie programowej
punkt 5,,Człowiek a środowisko,  podpunkt 3 Uczeń proponuje działania sprzyjające środowisku
przyrodniczemu”).
3. Uczestnicy konkursu.
 W konkursie bierze udział cała społeczność szkolna.  Każdy uczeń może
wziąć udział w zbiórce każdej kategorii surowców zbieranych w szkole.
4. Czas trwania konkursu.
 Zbiórka surowców rozpoczyna się wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, a kończy w maju.
Przewiduje się organizację zbiórki makulatury raz na dwa miesiące lub częściej(w miarę
zgłoszonych potrzeb). Informacja o zbiórce makulatury będzie umieszczana na stronie szkoły
oraz na tablicach ogłoszeń w budynku szkolnym. Zużyte baterie oraz
telefony komórkowe można oddawać każdego dnia pracy szkoły.
 5. Zasady uczestnictwa.
Makulaturę należy pakować w tekturowe pudła oraz opisać(klasa, imię i nazwisko ucznia,
liczba kilogramów). Dane te należy przekazać wychowawcy klasy.
Istnieje możliwość szybkiego zważenia  zużytego papieru w szkole.
Przyniesiona ilość makulatury, zużytych baterii oraz telefonów  będzie zapisywana na
konto każdego ucznia indywidualnie oraz na klasę, do której uczęszcza
dany uczeń. Po zakończeniu akcji komisja konkursowa podsumuje wyniki.
6. Kryteria oceny.
Kryterium oceny będzie ilość zebranych kg makulatury przez ucznia oraz
w przeliczeniu na klasę.
7. Ogłoszenie wyników.
 Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi na apelu podsumowującym konkursy
szkolne. Wyniki zostaną również ogłoszone na szkolnej stronie internetowej.
 8. Nagrody.
 Komisja konkursowa przyzna nagrody indywidualne dla najlepszego ,,zbieracza”
makulatury w każdej klasie oraz dyplomy dla zespołów klasowych.
Nagrodę rzeczową otrzyma natomiast każdy uczeń, który zgromadzi i przyniesie
do szkoły 100 lub więcej zużytych baterii oraz/ lub 4 zużyte telefony komórkowe.
Nagrody rzeczowe będą zróżnicowane w zależności od liczby zgromadzonych
przez ucznia surowców wtórnych.
Zarobione przez klasę pieniądze pochodzące ze sprzedaży makulatury będą systematycznie
(po każdej zbiórce) wypłacane wychowawcy klasy i przeznaczone
zgodnie z potrzebami klas, np. jako dopłata do wycieczek szkolnych.
Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie


PODSUMOWANIE ROCZNYCH KONKURSÓW EKOLOGICZNYCH

NA ZBIÓRKĘ SUROWCÓW WTÓRNYCH – rok. Szk. 2015/2016

W konkursach udział wzięli uczniowie, wspierani przez rodziny,

wszystkich klas szkoły podstawowej – od ,,O” do VI. Zebrano 9329,8kg makulatury,

ok. 153kg zużytych baterii i 9 uszkodzonych telefonów komórkowych.
W zbiórce makulatury I miejsce zajęła kl. IA, II miejsce kl. II A, III miejsce kl. ,,O”
Najlepszymi zbieraczami zużytych baterii okazali się  uczniowie z k. VI B, drugie miejsce zajęła kl. IVB, a trzecie ,,O”. Należy dodać,

że w tym roku szkolnym zbiórka baterii miała szczytny cel. Uczniowie, jako wolontariusze, poprzez Organizację Odzysku REBA i biorąc udział w konkursie

,,Pomagamy jak szlachetne pszczółki” wsparły Wioski Dziecięce SOS w Polsce. Za to działanie organizacja REBA wyróżniła  szkołę stosownym dyplomem.
Najwięcej niepotrzebnych w domu telefonów komórkowych zebrała uczennica z k. IIB.
Za największe zaangażowanie w konkursy nagrodzono 30 uczniów szkoły. Nagrody książkowe sponsorowała Gmina Kołobrzeg.

Otwarcie Pracowni Bioróżnorodności

,,TRZYMAJ FORMĘ!”

SPOTKANIE Z ICHTIOLOGIEM

AKCJA EKOSZKOŁA - ZBIÓRKA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

"Ryby nie tylko smaczne, ale i zdrowe".

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2014

Przedstawienie ekologiczne z okazji Dnia Ziemi