Biblioteczne skrzaty w akcji...

W ramach zajęć Koła czytelniczego dzieci z klasy II biorą udział w zajęciach realizowanych w ramach przeprowadzanej innowacji pedagogicznej pt. Przygoda z rodzinką Biblioskrzatów, czyli rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży korzystających z biblioteki szkolnej i publicznej w Drzonowie.

Cotygodniowe zajęcia łączą w sobie zapoznawanie uczniów z: różnego rodzaju zbiorami książkowymi, (powiązanymi tematycznie z realizowanymi tematami zajęć), technikami prac plastyczno-technicznych, recytacją, śpiewem i tańcem. Podczas zajęć uczniowie i uczennice nauczą się także bezpiecznej pracy w Internecie podczas wyszukiwania informacji w źródłach typu encyklopedia, słownik, leksykon.
Podczas zajęć dzieci wspólnie opracowały kontrakt grupy, wybrały zakodowane zagadki do obchodów Tygodnia Kodowania w naszej szkole, które z chęcią same rozwiązały, przygotowują postaci skrzatów, które nazwane przez nie będą "dobrymi duchami" naszej biblioteki szkolnej. Podczas zajęć słuchają także baśni opowiadających o skrzatach autorstwa Axela Munthe, a także zapoznały się z legendą miasta Wrocław, które posiada także własną przygodę z braćmi naszych skrzatów Krasnoludkami:).

Niniejsza innowacja ma na celu rozbudzanie potrzeb i rozwijanie motywacji do czytania, aktywności i ciekawości związanej ze światem książki oraz zachęcanie do podejmowania inicjatyw zwiększających zainteresowanie czytaniem i sztuką.

Jest ona realizowana we współpracy z Biblioteką Publiczną w Drzonowie oraz Pracownią Orange w Drzonowie.

Tekst i zdjęcia: nauczyciel-bibliotekarz Anna Stefaniak-Dołęgowska